Work Out ngày 6 của 30/03/2020

Chạy mang khẩu trang mỏng (vải poly) hít thở thấy bình thường, có vẻ chưa đủ nhiều để cảm nhận mệt. Gập bụng ở xà đôi hơn 20 cái (22 23). Hít đất khoảng 10 cái (éo hiểu sao mình hít yếu vậy)

0 Comments

Work Out ngày 5 của 29/03/2020

Chạy mang khẩu trang được hơn 3km chút xíu, ban đầu có mở ra để hít thở do chưa quen. Avg pace giảm. Sau khi mở khẩu trang ra, cảm giác khác hẳn, đầu óc thoải mái, ko bị nặng đầu do oxy không đều. Chạy xong đi bộ, gập bụng ở xà đôi hơn 20 cái (22 23). Hít đất khoảng 10 cái.

0 Comments