Work Out ngày 10 của 28/04/2020

Ngày tập cuối cùng của tháng 04/2020. Đầu tháng 4 cử nghĩ rằng ít nhất tập được 15 ngày. Mình làm biếng hơn kỳ vọng, kết thúc tháng 4 chỉ tập được 10 ngày.

0 Comments
Read more about the article Giá xăng ngày 17-04-2020
Giá xăng ngày 17-04-2019 hơn 21.000 đồng

Giá xăng ngày 17-04-2020

Giá xăng RON 95-III ngày 17-04-2020 giá từ 11.300 đồng đến sát 12.000 đồng. Giá xăng ngày 17-04-2019 hơn 21.000 đồng Giá xăng ngày 17-04-2019 hơn 21.000 đồng. Lý do…

0 Comments