Read more about the article Giá xăng ngày 17-04-2020
Giá xăng ngày 17-04-2019 hơn 21.000 đồng

Giá xăng ngày 17-04-2020

Giá xăng RON 95-III ngày 17-04-2020 giá từ 11.300 đồng đến sát 12.000 đồng. Giá xăng ngày 17-04-2019 hơn 21.000 đồng Giá xăng ngày 17-04-2019 hơn 21.000 đồng. Lý do…

0 Comments
Read more about the article 8 HÀNH VI VI PHẠM KHI SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI BỊ XỬ PHẠT 10-20 TRIỆU ĐỒNG THEO NGHỊ ĐỊNH 15/2020/NĐ-CP
Nghị định 15/2020/NĐ-CP

8 HÀNH VI VI PHẠM KHI SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI BỊ XỬ PHẠT 10-20 TRIỆU ĐỒNG THEO NGHỊ ĐỊNH 15/2020/NĐ-CP

Từ ngày 15-4-2020, Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử ban hành ngày 3-2-2020 bắt đầu có hiệu lực thi hành. Đây là nghị định mà các cư dân mạng cần in ra đặt trước màn hình máy tính và trên bàn phím.

0 Comments