Menu Đóng

Giá xăng ngày 17-04-2020

Giá xăng ngày 17-04-2019 hơn 21.000 đồng

Giá xăng RON 95-III ngày 17-04-2020 giá từ 11.300 đồng đến sát 12.000 đồng.

Giá xăng ngày 17-04-2019 hơn 21.000 đồng
Giá xăng ngày 17-04-2019 hơn 21.000 đồng

Giá xăng ngày 17-04-2019 hơn 21.000 đồng. Lý do giá xăng năm nay giảm là do dịch bệnh Covid-19 khiến mọi thứ bị đảo lộn. Giá xăng có vẻ đã xuống đáy thấp nhất, không thể giảm hơn được nữa.

Leave a Reply