You are currently viewing Primer: học kỹ năng tiếp thị kỹ thuật số và phát triển kinh doanh thời đại số.

Primer: học kỹ năng tiếp thị kỹ thuật số và phát triển kinh doanh thời đại số.

Giới thiệu về Primer:

Primer là một ứng dụng di động miễn phí của Google cung cấp các bài học nhanh chóng, dễ hiểu cho chủ doanh nghiệp và bất kỳ ai muốn phát triển kinh doanh và kỹ năng tiếp thị kỹ thuật số của họ.

Primer chuyển đổi thông tin chi tiết từ các chuyên gia đáng tin cậy trong ngành thành các bài học tương tác không có biệt ngữ bao gồm các bước tiếp theo thực tế để đạt được mục tiêu kinh doanh hoặc nghề nghiệp của bạn. Các bài học kéo dài 5 phút hoặc ít hơn và bao gồm một loạt các chủ đề ngày càng mở rộng bao gồm tiếp thị qua email, dịch vụ khách hàng, quản lý tài chính của bạn và hơn thế nữa.

Leave a Reply