Read more about the article Work Out ngày 5 của 07/04/2020
Bùng binh Nguyễn Đức Thuận

Work Out ngày 5 của 07/04/2020

Đầu gối phải cảm giác ổn. Chiều nay không có nắng nên cảm giác mát hơn các ngày trước. Mình cũng thay đổi chỗ tập thể dục. Hẹn với vài người bạn ở bùng binh Nguyễn Đức Thuận lúc 16h30 hơn.

0 Comments