Menu Đóng

Tên miền – domain name là cái gì vậy?

Tên miền là tên của website hoạt động trên internet, đóng vai trò là một địa chỉ vật lý. Nó giống như là địa chỉ nhà hay zip code – mã bưu chính. Thay vì bạn phải nhớ dãy số IP hay DNS, tên miền – domain name giúp bạn truy cập vào website dễ dàng bằng cách gõ vào trình duyệt.

Tên miền - domain name
Tên miền – domain name

Ví dụ như maiducquy.com, google.com, facebook.com là tên miền – domain name. Khi một công ty (hoặc một người) mua một tên miền – domain name, họ có quyền sử dụng. Khi họ thực hiện hành động “kết nối” tên miền đến host – vps – server thành công, lúc đó theo cách thông thường chúng ta sẽ gọi là website.

Mục đích chính của tên miền là để cung cấp một hình thức đại diện thay cho những tài nguyên Internet mà đa số được đánh địa chỉ bằng số hay gọi là IP. Điều này giải thích là bất kỳ tài nguyên nào (ở đây là website) đều có thể được di chuyển đến một địa chỉ vật lý khác trong cấu trúc liên kết địa chỉ mạng, mà trên thực tế là đang làm thay đổi địa chỉ IP. Việc dịch từ tên miền sang địa chỉ IP (và ngược lại) do hệ thống DNS trên toàn cầu thực hiện.

Đuôi domain thường là .com .net . biz .info .vn .org
Đuôi domain thường là .com .net . biz .info .vn .org

Người đăng ký tên miền thường được gọi là chủ tên miền, mặc dù việc một người đăng ký một tên miền không phải là người sở hữu hợp pháp cái tên đó, mà chỉ là độc quyền sử dụng nó mà thôi. Để dể hiểu, bạn hãy liên tưởng đến sim điện thoại di động. Bạn mua sim số của nhà mạng viễn thông, bạn sẽ có sim vật lý gắn vào điện thoại và số điện thoại.

Đến đây chắc bạn đã có khái niệm về tên miền – domain name. Mình sẽ cố gắng viết bài phân tích cấu trúc của domain, phân loại domain.

Leave a Reply