Menu Đóng

Work Out ngày 3 của 26/03/2020

Work Out ngày 3 của 26/03/2020

Work Out ngày 3 của 26/03/2020

– Ăn mỳ trứng trễ, uống 1 ly cacao sữa: 18h ăn xong, 19h chạy nên ko chạy dc tốc độ mong muốn pace 7:57 /km.

– Tập đeo khẩu trang chạy dc 2km, thở như bò rống, bỏ khẩu trang ra bước chạy cũng nhanh hơn, cảm nhận hít thở dễ hơn.

Work Out ngày 3 của 26/03/2020
Work Out ngày 3 của 26/03/2020

– 4.30 km so với 4.10 km, 34:13 so với 31:43, avg pace 7:57 so với 7:41.

– Cố gắng chạy mỗi ngày xem cơ thể chịu đựng đến mức nào!

Leave a Reply