Menu Đóng

Work Out ngày 01

Cả tỷ năm mới chạy bộ nên mình phải khoe cho cả tỷ người biết.
Edit: đầu mình vẫn mọc cây :((

Ngày 01 của 23/03/2020
– Cự ly 3.80 km, avg pace 8:03 /km

Ngày 01 của 23/03/2020
Đầu mình vẫn mọc cây :((
Đầu mình vẫn mọc cây :((

Leave a Reply