Menu Đóng

Work Out ngày 1 của 01/04/2020

Hôm nay cũng lười @@ gần 21h mới chiến thắng được cái lười, xách giày ra chạy, đi bộ cảm giác đầu gối phải sẽ có vấn đề.

Ngày chạy 1 của 01/04/2020. Hôm qua nghỉ chạy, chủ yếu do tâm lý lười.

Hôm nay cũng lười @@ gần 21h mới chiến thắng được cái lười, xách giày ra chạy, đi bộ cảm giác đầu gối phải sẽ có vấn đề.

Work Out ngày 1 của 01/04/2020
Work Out ngày 1 của 01/04/2020

Mang khẩu trang vải poly, dễ thở hơn khẩu trang 3 lớp. Chạy được 3.03km cảm giác không muốn chạy nữa. Pace chậm so với quy định, thở nhọc hơn bình thường.

Leave a Reply