Menu Đóng

Work Out ngày 2 của 25/03/2020

Work Out ngày 2 của 25/03/2020

Work Out ngày 2 của 25/03/2020

Work Out ngày 2 của 02/04/2020
Work Out ngày 2 của 25/03/2020

Pace nhanh hơn chút xíu, 7:41 /km so 8:03 /km . Cự ly dài hơn chút xíu 4.10 km so với 3.80km.
Tính ra mình sinh hoạt vẫn đều đặn, ngày trước chạy bộ, hôm qua uống bia, hôm nay chạy :))

Leave a Reply