Menu Đóng

Work Out ngày 2 của 02/04/2020

Work Out ngày của 03/04/2020

Work Out ngày 2 của 02/04/2020

Đi bộ không cảm thấy gì, bắt đầu chạy cảm nhận đầu gối phải có vấn đề.

Ghi nhận dữ liệu sai. Chạy gần 3km chuyển sang đi bộ, ko finish mà stop xong chuyển sang ghi nhận đi bộ, rồi resume. App Strava ko hiểu, ghi nhận là chạy, dẫn đến pace quá thấp.

Đang workout thì phải về có việc. Bỏ dở việc gập bụng và hít đất.

Leave a Reply