Menu Đóng

Work Out ngày 4 của 06/04/2020

Công viên Gia Định

Work Out ngày 4 của 06/04/2020

Đầu gối phải vẫn đau, quyết định ra công viên. Nhớ ra đôi giày mang về nhà nên không có giày chạy. Vẫn giữ suy nghĩ ra công viên để không giữ cảm giác hoạt động, đi dép ra công viên.

Công viên Gia Định
Công viên Gia Định

Ra đến công viên thì được thông báo dừng tất cả hoạt động tại công viên. Bãi giữ xe cũng không hoạt động, các người bán hàng rong cũng không có. Chỉ có các bảo vệ công viên tụ tập không cho người dân vào công viên.

Đi bộ một vòng tập thể dục với đầu gối phải đau, được 3.11 km, thời gian 55:53

Leave a Reply