Menu Đóng

Work Out ngày 6 của 11/04/2020

Work Out ngày 6 của 11/04/2020

Sau vài ngày đầu gối phải đau không đi bình thường được. Mình nghỉ từ ngày 07/04/2020 đến 11/04/2020 quyết tâm đi bộ lại cho cơ thể quen với vận động.

Mang đồ bảo vệ đầu gối bạn đưa, cảm giác đi lại cũng dễ hơn và đỡ đau hơn. Cái này có cái dở là đeo vào lâu lớp cao su sẽ dính vào da gây hằn, nặng hơn sẽ chảy máu chỗ tiếp xúc.

Đầu gối vẫn đau nên đi không nhanh như bình thường, xác định chủ yếu đi cho thoải mái tinh thần và không mất cảm giác vận động. Vừa đi vừa ngắm xung quanh mọi thứ, kết hợp đi mua ít đồ.

Google Fit ghi nhận đi được 6449 bước, cự ly 4,4 km, 85 phút vận động. Do đi chậm nên Google Fit không đo nhịp tim. Có sự chênh lệch vo sới Strava: 4,94 km và 1:27:38
Google Fit ghi nhận đi được 6449 bước, cự ly 4,4 km, 85 phút vận động. Do đi chậm nên Google Fit không đo nhịp tim. Có sự chênh lệch vo sới Strava: 4,94 km và 1:27:38

Google Fit ghi nhận đi được 6449 bước, cự ly 4,4 km, 85 phút vận động. Do đi chậm nên Google Fit không đo nhịp tim. Có sự chênh lệch vo sới Strava: 4,94 km và 1:27:38

Leave a Reply