Menu Đóng

Work Out ngày 8 của 16/04/2020

Công viên Gia Định

Work Out ngày 8 của 16/04/2020

Dự tính ngày 15/04 sẽ đi bộ để duy trì thói quen mà lại có chút việc + tâm lý lười nên không đi. Đến 19h45 ngày 16/04 mới thoát ra khỏi tâm lý lười, mình đi giày rồi đi tập.

Strava đi bộ ngày 16/04/2020
Strava đi bộ ngày 16/04/2020
Google Fit đi bộ ngày 16/04/2020
Google Fit đi bộ ngày 16/04/2020

Hôm nay mở Strava trễ nên có sự chênh lệch vớ Google Fit. Strava: 6.95 km, 1h29m56s. Google Fit: 7.65 km, 104 phút vận động, điểm nhịp tim 79 điểm, số bước chân 10.451 bước.

Vẫn chưa có cảm giác muốn chạy bộ lại, chưa đăng ký tham gia irace.

Một số hình ảnh mình chụp khi đi bộ:

Công viên Gia Định nhìn từ cầu vượt Hoàng Minh Giám
Công viên Gia Định nhìn từ cầu vượt Hoàng Minh Giám
Công viên Gia Định
Công viên Gia Định
Bảo vệ Trái Đất – 1 bức tranh vẽ trên tường ở con hẻm Sài Gòn, nơi mình đi bộ qua.

Leave a Reply